مرتب سازی بر اساس:
 • بذر هندوانه کریمسون سوئیت اسکارلت رقمی میان‌رس، محصول پربار و دارای بوته‌های قوی همراه با پوشش وسیع شاخ و برگ است که توسط شرکت ناسکو آمریکا تولید می‌شود. تیپ میوه بیضی به وزن 8 تا 10 کیلوگرم می‌باشد. پوست میوه به رنگ سبز تیره با نوارهای روشن مشخص و گوشت آن قرمز بازارپسند، سفت است. پوسته ضخیمی دارد که آن را به محصولی با قابلیت حمل به نقاط دور تبدیل می‌کند.

  نوع رقم استاندارد OP
  تیپ محصول کریمسون سوییت
  زودرسی میان رس
  وضعیت بوته قوی
  شکل محصول بیضی
  رنگ پوست سبز تیره به همراه نوارهای روشن
  رنگ گوشت میوه قرمز بازارپسند
  وزن متوسط 8 الی 10 کیلوگرم
  مناسب کشت در فضای باز
  مناسب جهت بازارداخلی
  محتوای بسته 500 گرم
  درصد خلوص بذر 99 درصد
  قوه نامیه 85 درصد
  تولید کشور آمریکا
  شرکت سازنده ناسکو ( NASCO )
 • بذر هندوانه کریمسون سوئیت رقمی میان‌رس، پربار و دارای بوته‌های قوی همراه با پوشش وسیع شاخ و برگ است که توسط شرکت ناسکو آمریکا تولید می‌شود. تیپ میوه بیضی به وزن 8 تا 10 کیلوگرم می‌باشد. پوست میوه به رنگ سبز تیره با نوارهای روشن مشخص و گوشت آن قرمز بازارپسند، سفت است. پوسته ضخیمی دارد که آن را به محصولی با قابلیت حمل به نقاط دور تبدیل می‌کند.

  نوع رقم

  استاندارد OP

  تیپ محصول کریمسون سوییت
  مناسب کشت در فضای باز
  زودرسی میان رس
  وضعیت بوته قوی
  شکل محصول بیضی
  رنگ پوست سبز تیره با نوارهای سبز روشن
  رنگ گوشت میوه قرمز بازارپسند
  وزن متوسط 8 الی 10 کیلوگرم
  مناسب جهت بازار داخلی
  مقاوم به آنتراکنوز (Anthracnose), فوزاریوم
  محتوای بسته 500 گرم
  درصد خلوص بذر 99 درصد
  قوه نامیه 85 درصد
  تولید کشور آَمریکا
  شرکت سازنده

  ناسکو